Huisregels

Trainingen

 • Het deelnemen aan de trainingen is geheel voor eigen risico.
 • R.B.V. Crooswijk noch de trainers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel of de gevolgen van ongevallen of materiële schade.
 • In het eerste gedeelte van de training voer je zelfstanding je warming-up uit.
 • Kom op tijd.
 • Blijf sportief. Agressie wordt, behalve op de bokszak, niet getolereerd.
 • Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.

Hygiëne en veiligheid

 • Draag geen piercings of sieraden tijdens de training.
 • Bij gebruik van een vloermatje deze eerst bedekken met een handdoek.
 • Draag trainingsschoenen waarmee niet op straat wordt gelopen.
 • Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige trainingsmaterialen is verboden.

Inschrijving en contributie

 • Bij inschrijving moet je een geldig ID en bankpas kunnen laten zien op de club,
  indien er geen bruikbare pasfoto is meegestuurd via de website inschrijving wordt een pasfoto van je gemaakt op de club.
 • Je machtigt de vereniging maandelijks de contributie af te schrijven.
 • Bij onvoldoende saldo of terugboeking worden de extra bankkosten in rekening gebracht.
 • Bij wanbetaling wordt een incassobureau ingeschakeld.